Skhty Pn

Da bi, na okuani rekɔ Kemet. Ɔgyaa aburo ma ne yere ne ne mma. Ɔduru hɔ no, obi a yɛfrɛ no Nemtynakt faa ne nneɛma nyinaa. Enti ɔkɔɔ ɔhene hɔ, nanso ɔhene ammua no. Ne nyinaa akyi, Ɔhene boaa no. Ɔde Nemtynakt baeɛ, na okuani no faa ne nneɛma. Wei nyinaa na yɛtwerɔeɛ wɔ Kemet dan mu.