Ma Wɔnka nsɛmmisa

Kyerɛ nnipa a wɔwɔ kuro a ɛdi kan no mu akyideɛ.

Ɔɔmo kaa sɛ nnipa mmienu ntumi ntena ɔpɔnkɔ baako soɔ.

Ɛnam deɛn so nti na abaayewa nko ara tenaa ɔpɔnkɔ no soɔ wɔ kurotia hɔ?                                       Na abaayewa no nko ara tenaa ɔpɔnkɔ no so ɛfiri sɛ ɔnante saa ara ama ne nan abrɛ.

Adɛn nti na nnipa bi kaa sɛ ɔhene nnim sɛdeɛ wɔtete mmɔfra?

Ɛfiri sɛ na ɔpanin no te ɔpɔnkɔ no so, na na abɔfra no nam fam, ma owia rehye no.

 

Kyerɛ akwan a ɔhene no pɛɛ sɛ ɔfa so kum ɔpɔnkɔ no.

 

Ɔse ɔbɛsum ɔpɔnkɔ no ato ɛbɔn ase.

 

Wie deɛ ɛdidi soɔ yi mu biara:

 

Ɔhene ne ne babaa tuu (kwan)

 

Akwantufoɔ no tenaa (ɔpɔnkɔ) so.

 

Ɔhene no yɛɛ n’adwene sɛ (ɔbɛkum) aboa no.

 

Fa nsɛm a ɛdidi soɔ yi mu biara hyɛ deɛ ɛfata

 

antete    kwan    ɔkum    ɔpɔnkɔ    abusudeɛ

 

1. Ɔhene bi tuu ( kwan ) kɔɔ akyirikyiri man so.

 

2. Nnipa no de ( ɔpɔnkɔ ) na ɛtuu kwan no.

 

3. Kuro bi so nnipa nim sɛ ɛyɛ ( abusudeɛ ), sɛ ɔbaa betena ɔpɔnkɔ soɔ.

 

4. Nnipa bi dwenee sɛ ɔhene no  ( antete ) ne ba no yie.

 

5. Ɔhene no firii ahoyera mu pɛɛ sɛ ( ɔkum ) aboa no.