Kookoo yɛ dua pa

Memenda anɔpa bi yɛsiim sɛ yɛrekɔ afuom.

Ankyɛ na yɛduruu Ɔpanin Yankra kokoo ase.

Na kookoo no aso dɔsɔɔ. Afei na ebi abere gonn. Na wɔgu so redɔ kookoo no ase. Enti na aseɛ yɛ fitaa. Ɔpanin Yankra ne ne mma nim adɔ yie. Na wɔtete fifire. Afei na wɔde anigyeɛ reto dwom sɛ: Kookoo yɛ dua pa

Kookoo yɛ aduane

Kookoo ma ahoɔden

Ɛma ahotɔ pii

Kookoo ma sika

Kookoo ma adan pa

Kookoo ma ahonya

Ɛma nnipa ahotɔ

Enti obiara nnua bi oo!.

Obiara nnua bi