Author Archives: amakambo

Ìjàpá àti Ìgbín dẹ ọṣọ́

Ìjàpá àti Ìgbín dẹ ọṣọ́

Ní ìgbà láíláí, ọ̀rẹ́ kòríkòsùn ni Ìjàpá ati Ìgbín ń ṣe. Ní ọjọ́ kan, Ìjàpá sọ fún Ìgbín pé àwọn ẹranko oríṣiríṣi l’ó ń wá sínú oko òun láti ba ohun-ọ̀gbìn òun jẹ́. ‘Mo bẹ̀ ọ́ Ìgbín, jẹ́ k’á dẹ ọṣọ́ sí òpó àwọn ẹranko wọ̀nyí, a ó máa pa wọ́n jẹ.’ Ní ọjọ́ kìínní, wọ́n pa òkété kan. Ìgbín sọ pé, tí ó bá di ọ̀la, ọṣọ́ yìí yóò pa ọ̀yà. Wọ́n pa Ẹtu, Ìgalà, àtí Erin. Eléyìí sẹlẹ̀ púpọ̀. Ṣùgbón, ní ọjọ́ kan, Ìgbín sọ pé ‘L’ọ́la, ọṣọ́ yìí yóò pa ọ̀ràn. Ọ̀ràn rèé, òun l’ó tóbi jù lọ nínú gbogbo ẹranko ti omi àti t’òkè.’ Nígbàti ó di òru, Ìgbín bẹ àwọn ọkùnrin méjì, nwọ́n lọ bá a wú ọṣọ́ yẹn níbi tí nwọ́n dẹ́ ẹ́ sí, nwọ́n gbé e lọ sí ọ̀nà tí Ọmọba obìnrin máa ńgbà lọ odó wẹ̀ nwọ́n dẹ ọṣọ́ síbe. Ọmọba ‘binrin ti t’ẹsẹ́ bọ pòòlò, ọṣọ́ yẹ̀ lé e, o pa a lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ní ìparí, ojúkòkòrò pa Ìjàpá.

Ìjàpa kógun jà ilé Odídẹrẹ́

Ìjàpa kógun jà ilé Odídẹrẹ́

Ní aiyé àtijọ́, Ìjàpa àti Odídẹrẹ́ jẹ́ ọmọ-ọ̀dọ̀ fùn Ògòngo tí í ṣe Ọba àwọn ẹiyẹ gbogbo. Ní ọjọ́ kan, Ọba fẹ́ dán Ìjàpá wò bóyá yio rí ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀.

 Ọba sọ pé, ‘Ẹni tí iṣu rẹ̀ bá dán tí ó sì tóbi jù ni ng ó ṣe olórí àwọn ọmọ-ọ̀dọ̀ mi; ẹni tí iṣu rẹ̀ kò bá dára tó, ng ó nà á ni ẹgba méjìlá ní ìdí rẹ̀ ng ó sì lé e jáde ní ààfin mi.’

 Àwọn méjééjì dì iṣu wọn, nwọ́n múra, nwọ́n ḿbọ̀ ní ilé. Nígbàtí Ìjàpa délé, ó fi iṣu jiṣẹ́ fún Ọba gẹ́gẹ́ bi iṣu tirẹ̀, ó sì ròhin fún un pé eré ni Odídẹrẹ́ ńṣe lóko.

Inú bi Ọba rékọja pé Odídẹrẹ́ t’óun ti f’ọkàn tán l’ó  wá fì’dí òun jálẹ̀ bệ. Ó bá mú kòbókò rẹ̀ sítòsí ó pè àwọn géńdé, ẹiyẹ méjìlá, àwọn Àṣá, Àtíòro, Àgbìgbò, Igún, Ọ̀sìn àti bệ bệ lọ, nwón wà nítòsí.

Ògòngò re, alágbára ni, ẹgba kọ̀ọ̀kan t’ó ńfún Odídẹrẹ́ nídi, ìdí rẹ̀ ḿb’ẹ́jè ni, gbogbo ṣòkòtò rẹ̀ l’ó di pupa fòò fún ẹ̀jẹ̀ tí ńṣẹ́yọ nídi rẹ̀ nígbàtí Ògòǹgò ńnà á.

Àlọ́ yi kọ́ wa pé kì ṣọ́ra lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́, kí a kíyèsí ìwa ẹnìkẹ́ni dáadáa kí a tó gbé ara lé e gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ o.

Ɛberɛ a mekɔ noa aduane wɔ Aburi

Ɛberɛ a mekɔnoaa aduane wɔ Aburi

Da bi, me ne m’abusuafoɔ de me kɔɔ Aburi. Na mekɔnoaa aduane. Yɛduruu hɔ no, mehuu nkwadaa a menhu da. Meyɛɛ brodo a mfifideɛ ne paya a yɛayam wɔ mu. Mekyerɛɛ wɔn sɛdeɛ yɛsi yɛ aduane. Ɛno akyi, m’adamfo, Kaya baeɛ. Memaa ɔno ne n’agya aduane. Na me nua boaa me wɔ aduaneyɔ mu. M’ani gyee ho.

Science-Moose:

Science-Moose:                                                                                        

Q1. What is the name of the animal?

A1. The name of the animal is a Moose.

Q2. What does the Moose eat?

A2. The Moose eats twigs, bark, and leaves.

Q3. What eats the Moose?

A3.  Bears and wolfs and coyotes eat the Moose.

Q4. Is the Moose an herbivore, omnivore, or carnivore?

A4. The Moose is an herbivore because it eats grasses.

Q5. Is the Moose a mammal, a reptile, or a bird? How do you know?

A5. The Moose is a mammal because it has body hair, provides milk for its young, and is warm-blooded.

Q6. Where does the Moose live?

A6. The Moose live in Antarctica

Q7. How do Moose protect themselves?

A7. Moose protect themselves by hiding in grass.

Q8. What do you think is interesting about the Moose?

A8. I think that because the Moose has the largest antlers, it is interesting. It is interesting because no other animal has such large antlers.                                                                                          

 

Science-Buffalo:

Science                       

Buffalo:

Q1. What is the name of the animal?

A1. The name of the animal is a Buffalo.

Q2. What does the Buffalo eat?

A2. The Buffaloes eat grass.

Q3. What eats the Buffaloes?

A3. Bears and wolfs and coyotes eat the Buffalos.

Q4. Is the Buffalo an herbivore, omnivore, or carnivore?

A4. The Buffalo is a herbivore because it eats grass.

Q5. Is the Buffalo a mammal, a reptile, or a bird? How do you know?

A5. The Buffalo is a mammal because it has body hair, provides milk for its young, and is warm-blooded.

Q6. Where does the Buffalo live?

A6. The Buffalos lives in the core of a place called Yellowstone and it also lives in Africa.

Q7. How do Buffalos protect themselves?

A7. Buffalos protect themselves by kicking and knocking into their predators and they also run away.

Q8. What do you think is interesting about the Buffalo? Why?

A8. I think that because the buffalo has its sharp horns, it is interesting. It is interesting because they use their horns to defend themselves. 

 buffalo